Obvestila

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na 174 ur mesečne delovne obveznosti.
Minimalna plača za dela opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 je 940,58 evrov.
Preračunano to znaša 5,4 evre.

Za dela opravljena od 1.4.2019 dalje je najnižja bruto urna postavka 4,89 eura.

Zakonska podlaga: 130.c člen Zakona za uravnoteženje javnih financ

Informativni izračun delovne dobe (v mesecih) za leto 2018

Povprečna plača v 2018 (zaokoženo): 1681 EUR
Izračun: plačani prispevki / (1681 x 0,6 x 0,155)
Oziroma plačane prispevke delite z 156,3
Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
Za uradni izračun zaprosite ZPIZ.