Obvestila

Dohodnine ne plačate (osnova za dohodnino je nižja od olajšav), če so prejemki (bruto, zaslužek) nižji od:

– 4433 eur za vzdrževane družinske člane
– 11799 eur za nevzdrževane (skrbnik ne uveljavlja posebne olajšave)

Od 1.7.2017 dalje je najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del 4,61 eura.

Zakonska podlaga: 130.c člen Zakona za uravnoteženje javnih financ

Informativni izračun delovne dobe (v mesecih) za leto 2016

Povprečna plača v 2016 (zaokoženo): 1584 EUR
Izračun: plačani prispevki / (1584 x 0,56 x 0,155)
Oziroma plačane prispevke delite z 137,5
Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
Za uradni izračun zaprosite ZPIZ.