Obvestila

Informativni izračun delovne dobe (v mesecih) za leto 2018

Povprečna plača v 2018 (zaokoženo): 1681 EUR
Izračun: plačani prispevki / (1681 x 0,6 x 0,155)
Oziroma plačane prispevke delite z 156,3
Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
Za uradni izračun zaprosite ZPIZ.

Dohodnine ne plačate (osnova za dohodnino je nižja od olajšav), če so prejemki (bruto, zaslužek) nižji od:

– 4433 eur za vzdrževane družinske člane
– 11799 eur za nevzdrževane (skrbnik ne uveljavlja posebne olajšave)

Lestvica ostaja nespremenjena glede na leto 2018.

Informativni izračun delovne dobe (v mesecih) za leto 2017

Povprečna plača v 2017 (zaokoženo): 1626 EUR
Izračun: plačani prispevki / (1626 x 0,58 x 0,155)
Oziroma plačane prispevke delite z 146,2
Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
Za uradni izračun zaprosite ZPIZ.