Obvestila

Od 1.7.2017 dalje je najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del 4,61 eura.

Zakonska podlaga: 130.c člen Zakona za uravnoteženje javnih financ

Informativni izračun delovne dobe (v mesecih) za leto 2016

Povprečna plača v 2016 (zaokoženo): 1584 EUR
Izračun: plačani prispevki / (1584 x 0,56 x 0,155)
Oziroma plačane prispevke delite z 137,5
Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri čemer 30 dni šteje kot en mesec, 12 mesecev pa kot eno leto.
Za uradni izračun zaprosite ZPIZ.

Dohodnine ne plačate (osnova za dohodnino je nižja od olajšav), če so prejemki (bruto, zaslužek) nižji od:

– 3324 eur za vzdrževane družinske člane
– 11166 eur za nezdrževane (skrbnik ne uveljavlja posebne olajšave)