pomočnica vzgojiteljice

Antonov vrtec
15/01/2020

predviden začetek dela:
takoj

plačilo:
5,50 EUR

kontakt:
Nežka Čufar, GSM 041 631 093,
e-pošta: antonov.vrtec@rkc.si

zahtevani pogoji za delo:
srednja vzgojiteljska šola ali gimnazija,
status študenta

Nežka Čufar, Škovine 1, 4228 Železniki http://www.antonov-vrtec.rkc.si