Delo išče

izobrazba:
Obiskujem 2 letnik tehniške gimnazije

kontakt:
Miha Rupar, GSM 041 370 487,
e-pošta: miha.rupar33@gmail.com

znanja in izkušnje:
Dela v proizvodnji
Delo v skladišču
Administrativna dela

Miha Rupar, Kopališka ulica 33, 4220 škofja Loka