Za podjetja

Trudimo se, da bi bila storitev posredovanja dijaškega in študentskega dela enostavna, varna, pregledna in hitra. S posredovanjem dijaškega in študentskega dela se ukvarjamo od leta 1990.

Pri poslovanju spodbujamo h komuniciranju preko elektronske pošte, uporabljamo pa tudi navadno pošto, fax in telefon.

OBRAČUN OPRAVLJENEGA DELA

Za obračun opravljenega dela lahko uporabite obračune, ki so del napotnic ali obračunske liste. Z obrazcem, ki je priloga napotnice, lahko izvedete enkratno izplačilo. Pri stalnih napotnici, na podlagi katere bo izvedenih več izplačil, predlagamo uporabo obračunskega lista. Izpolnjene obračunske liste nam lahko posredujete osebno, jih pošljete po faxu, po navadni ali skenirane po elektronski pošti.

MOŽNOST POŠILJANJA RAČUNOV V E-OBLIKI

Račune pošiljamo po pošti, na e-naslov ali preko e-računov. Kot privzeto obliko uporabljamo navadno pošto.  Če bi želeli prejemati e-račun nam izpolnite naslednje soglasje in nam ga pošljite.